Tarkistuslista ja kansilehti

TARJOUSLOMAKE:

Kansilehti ja tarjouksen sisällysluettelo

TARJOUS: XX:n SIIVOUSPALVELUT

Tarjoaja:

Y-tunnus:

Tarjoajan yhteystiedot:

osoite:

s-posti:

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa XX.XX.20XX saakka.

Paikka ja aika

Tarjoajan allekirjoitus

__________________________________________________________

Nimenselvennys ja asema tarjoajan organisaatiossa

__________________________________________________________

TARJOUKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Kansilehti

Tarjouslomakkeet ja pakolliset liitteet

Liite 1

Liite 2

jne.

Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että tarjouksessa on oltava tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot, jotta tarjous on tarjouspyynnön mukaisesti vertailukelpoinen ja voidaan hyväksyä tarjous vertailuun.

SSTL Puhtausala ry