Kaiken takana

SSTL Puhtausala ry on puhtausalan neuvonta- ja koulutusjärjestö, joka auttaa puhtausalalla toimivia ihmisiä kehittymään ammatillisesti ja etenemään urallaan. Liitto on perustettu vuonna 1970 ja viettää 50-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2020.

SSTL Puhtausala ry:

  • Tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen kouluttautumiseen ja kehittymiseen koulutusten, tapahtumien, ammattikirjallisuuden sekä ammattilehden muodossa.
  • Tiedottaa alan asioista Puhtausalan uutiskirjeessä sekä Puhtausala-lehdessä (digi ja paperilehti) 
  • Tarjoaa monipuolista alaan liittyvää neuvontaa. Puhtausalan tietopankkiin eli Puhtauspankkiin on koottu runsaasti alan tietoutta, lisäksi löydät tietoa alasta näiltä sivuilta sekä Puhtausala-lehdestä. Voit myös aina ottaa yhteyttä liiton toimihenkilöihin.

Toimintansa myötä SSTL Puhtausala ry yhdistää puhtausalasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. SSTL Puhtausala ry toimii puhtausalan puolueettomana etujärjestönä ja asiantuntijana; työehtosopimusasiat eivät kuulu SSTL Puhtausala ry:n toimialaan.

SSTL Puhtausala ry:n henkilöjäsenet ovat liiton jäseniä joko suoraan tai paikallisten jäsenyhdistysten kautta. Liittoon kuuluu 13 paikallista jäsenyhdistystä sekä valtakunnallinen senioreiden yhdistys. Lähes 100 yritysjäsentä edustavat kattavasti puhtausalaa. Liittokokouksia järjestetään vuosittain kaksi. SSTL Puhtausala ry:n edustajat toimivat asiantuntijajäseninä useissa eri puhtausalan kehityshankkeissa.

Siivoussektori Oy on SSTL Puhtausala ry:n omistama osakeyhtiö, joka huolehtii liiton julkaisu-, näyttely- ja koulutustoiminnasta.

SSTL Puhtausala ry:n yhteistyökumppanit ja jäsenyydet eri yhteisöissä

Yhteistyökumppanit:

Jäsenyydet eri yhteisöissä:

SSTL Puhtausala ry on pohjoismaisen puhtausneuvoston, NRR:n (Nordiska Rengøringsteknisk Råd) jäsen. Pohjoismaiseen puhtausneuvostoon kuuluvat myös kaikki SSTL Puhtausala ry:n pohjoismaiset sisarjärjestöt: Städbranschen Sverige Ruotsista (http://www.stadbranschensverige.se/), NRTF Norjasta ja DRF Tanskasta (www.d-r-f.dk).

Liittokokoukset ja SSTL Puhtausala ry:n hallitus

SSTL Puhtausala ry:n hallituksen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa. Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle äänestykseen. Hallitustoiminnassa pääset vaikuttamaan liiton toimintaan ja koko alaan. Ja lisäksi se on kivaa!

SSTL Puhtausala ry:n hallitus 2019

Marja Mäkkeli, puheenjohtaja (Karjalan Puhtausala ry, toinen oikealta)
Marju Haarala (Pohjois-Pohjanmaan Puhtausala ry)
Päivi Klemetti (Uudenmaan Puhtausala ry)
Erja Hammarén (Uudenmaan Puhtausala ry)
Päivi Kontkanen (Lapin Sty)
Eeva-Leena Lappalainen (Karjalan Puhtausala ry)
Ismo Korhonen (Uudenmaan Puhtausala ry)

SSTL Puhtausalan hallitus 2019

Varajäseniä ovat Päivi Hokkanen (Varsinais-Suomen Puhtausala ry) ja Matti Ahonen (Uudenmaan Puhtausala ry).

Palvelut

Normaalin toimintansa lisäksi SSTL Puhtausala ry tarjoaa myös erityisiä tapoja ammattiosaamisen kehittämiseen sekä alan kouluttautumisesta palkitsemiseen:

Stipendijäsenyys valmistuvalle

Puhtausalan oppilaitokset voivat hakea SSTL Puhtausala ry:n stipendijäsenyyttä opinnoissaan hyvin menestyneille ammattiin valmistuville opiskelijoille. Stipendijäsenyys on kalenterivuoden pituinen. Hakemuksen käsittelee ja hyväksyy SSTL Puhtausala ry:n hallitus. Hakemus tulee lähettää viimeistään kuukautta ennen opiskelijan valmistumista.

Hae stipendijäsenyyttä

Ammattitutkintomerkki

SSTL Puhtausala ry:stä voi hakea ammattitutkintomerkin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille.

Hae ammattitutkintomerkkiä

Koulutus- ja tutkimusrahasto

Koulutus- ja tutkimusrahastosta myönnetään stipendejä

  • puhtausalan ammattitaitokilpailuissa menestyneille henkilöille
  • jäsenten puhtausalan jatko-opiskelua ja erilaisia opintomatkoja varten
  • puhtausalan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Hae koulutusstipendiä joko vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan SSTL Puhtausala ry:n hallitukselle, tai täyttämällä lomake: Hae koulutusstipendiä

Koulutus- ja tutkimusrahaston säännöt (PDF)


Tiederahasto

Tiederahaston tarkoituksena on myöntää tutkimusapurahoja ja/tai käynnistää puhtauspalvelualan tieteellisiä tutkimusprojekteja yhteistyötahojen kanssa. Ensisijaisesti tuetaan lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin tähtäävien jatko-opiskelijoiden työskentelyä.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan SSTL Puhtausala ry:n hallitukselle.

Tiederahaston säännöt (PDF)


Siivoussektori Oy

Siivoussektori Oy on 1986 perustettu, SSTL Puhtausala ry:n kokonaan omistama puhtausalan näyttely-, koulutus- ja julkaisutoimintaan erikoistunut osakeyhtiö, joka huolehtii Puhtausala ry:n arvonlisäveron alaisesta toiminnasta. Se toteuttaa omistajansa arvopäämääriä eli lisää puhtausalan ammattitietoutta ja ammattialan tunnettuutta. Siivoussektori Oy järjestää liiton toimeksiannosta alan koulutustapahtumia ja näyttelyitä, toimittaa Puhtausala-lehteä ja tuottaa ammattijulkaisuja.

Puhtausala-lehti (ent. PUHTAUS&PALVELUsektori, Siivoussektori) on näkyvä ja konkreettinen Siivoussektori Oy:n tuote. Alan ykköslehti on perustettu jo vuonna 1970. Siivoussektori Oy tuottaa myös SSTL Puhtausala ry:n julkaisusarjaan oppimateriaalia, jota alan oppilaitokset käyttävät oppikirjoina ja puhtausalan ammattilaiset tietolähteenään. Yksi tärkeimmistä julkaisuista on Siivoustyön käsikirja, jonka ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1971, silloin Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimesta. Käsikirjasta on tehty käännös ruotsiksi. Vuoden 2017 aikana saatiin ensimmäiset e-kirjat.

Siivoussektori Oy järjestää runsaasti koulutustapahtumia, joiden osuus yhtiön toiminnasta on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Koulutustapahtumat tukevat puhtausalan toimijoiden ammattillista kehittymistä ja niitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä pääkaupunkiseudulla että alueellisesti. Valtaosaan koulutustapahtumista on voinut vuodesta 2018 asti osallistua myös etänä videoyhteyden avulla. Aihepiirit vaihtelevat vuosittain. Sen sijaan Esimies- ja asiantuntijapäivät on yksi esimerkki Siivoussektori Oy:n tuottamista vuosittain toistuvista tapahtumista.

Lisäksi Siivoussektori Oy järjestää alueellisia ja valtakunnallisia näyttelytapahtumia. Finnclean, pohjoismaiden suurin puhtausalan messutapahtuma, on käsite alalla. Sen näyttelyosastoilta löytyvät kaikki alan merkittävimmät yritykset ja näyttelyvieraiden voi sanoa kattavan kaikki puhtausalan päättäjät. miniClean näyttely- ja koulutustapahtumat ovat pienempiä, alueellisia tapahtumia, joita järjestetään usein 2-3 tapahtuman sarja samana vuonna.Siivoussektori Oy:n hallituksen jäsenet 2019

Harri Piiparinen, puheenjohtaja, toimitusjohtaja / OrboTech Finland Oy
Sari Mattila, liiketoimintajohtaja / SOL Palvelut Oy
Juuso Viherlaakso, toimitusjohtaja / Kemvit Oy
Minna Konttila, tuotejohtaja / ISS Palvelut Oy
Aino Aho, siivouspäällikkö / HOK Elanto

SSTL Puhtausala ry