Puhtausalan vuoden teko 2019

Mikä tai kuka saa Puhtausalan vuoden teko palkinnon vuonna 2019?

Hakuaika on 1.-31.10.2019 ja voittaja julkistetaan Puhtauspäivänä 2.12.2019.

Puhtausalan Vuoden teko on SSTL Puhtausala ry:n kilpailu koko puhtausalalle. Palkinto voidaan jakaa yritykselle, yhteisölle, organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle. Puhtausalan vuoden teko voi olla esimerkiksi teko, joka on vaikuttanut positiivisesti organisaation työhyvinvointiin, asiakastyytyväisyyteen, toimintaprosesseihin tai vaikkapa tuotelanseeraus, jonka ansiosta työ helpottuu tai nopeutuu. Kyseessä voi olla myös yksittäinen henkilö, joka on tehnyt tai kehittänyt idean, jolla on merkittävä vaikutus omalle organisaatiolle tai koko toimialalle.

SSTL Puhtausala ry:n hallitus valitsee ehdokkaista finalistit. Finalisteista voittajan valitsee Marja Hautanen (Lindström Group Oy).

Esitä ehdokastasi kilpailuun lokakuun aikana!

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen per-olof.ekstrom@puhtausala.fi, laita otsikoksi Puhtausalan Vuoden teko 2019.

 

Puhtausalan vuoden teko -tunnustuksen vuonna 2017 sai eLaitoshuolto

Puhtausalan Vuoden teko 2017 -finalistit (vas.) Hygieeninen sisäympäristö RT-korttisarja: Kari Laine Rakennustieto Oy ja Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikorkeakoulu, eLaitoshuolto: Aila Kerosalo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä kotisiivouspaketit: Eeva-Leena Lappalainen ja Suvi Toivola Puhdas Ilo Oy.

Edellisen kerran tunnustus jaettiin vuonna 2017 ja Puhtausalan Vuoden teko 2017 -voittajana palkittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin digitaalinen omavalvontasovellus eLaitoshuolto. Voittajan valitsi Erja Suikkanen ja se julkistettiin miniClean-tapahtumassa Seinäjoella 12.4.2018.

”Omavalvonnan merkitys korostuu terveydenhoitoympäristössä, etenkin nyt, kun maailmalta tulee Suomeen uusia sairauksia ja mikrobeja. Omavalvonta on yksi tärkeä osa potilasturvallisuuden varmistamista. Pitkään on puhuttu terveydenhoitoalan omavalvonnasta, joten on hienoa, että nyt on kehitetty toimiva sovellus, jossa asiakaskin saa tietoa laadusta reaaliaikaisesti”, Erja Suikkanen perustelee valintaa. Hän toivoo, että osaamista ja tietoa omavalvontaan liittyvissä asioista jaetaan myös muille alalla toimiville.

eLaitoshuolto-sovellukseen kirjataan tilan puhtauden visuaalinen arviointi, jota voi täydentää kirjallisin kommentein ja valokuvin. Tulokset ovat käytettävissä reaaliaikaisesti ja niitä voidaan tarkastella tilatyypin, käyttävän yksikön tai koko datan osalta.

Arviointeja tehdään sekä heti siivouksen jälkeen että siivouskertojen välillä, jolloin saadaan tietoa myös siivoustoimenpiteiden riittävyydestä sairaalan toiminta-aikana.

”Asiakkailta ja työntekijöiltä saadun palautteen mukaan eLaitoshuollon käyttöönotto on lisännyt avoimuutta ja luottamusta”, toteaa palkinnon vastaanottanut palvelupäällikkö Aila Kerosalo. Saatua tietoa hyödynnetään muun muassa työmenetelmien kehittämisessä sekä resurssien ja ajankäytön kohdentamisessa.

Muut ansioituneet finalistit olivat Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Rakennustieto Oy:n tuottamat Hygieeninen sisäympäristö RT-kortit sekä Puhdas Ilo Oy:n kehittämät tuotteistetut kotisiivouspaketit.

Puhtausalan Vuoden teko on SSTL Puhtausala ry:n kilpailu koko puhtausalalle. Palkinto jaetaan vuosittain yritykselle, yhteisölle, organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle.

Puhtausalan vuoden teko voi olla esimerkiksi teko, joka on vaikuttanut positiivisesti organisaation työhyvinvointiin, asiakastyytyväisyyteen, toimintaprosesseihin tai vaikkapa tuotelanseeraus, jonka ansiosta työ helpottuu tai nopeutuu. Kyseessä voi olla myös yksittäinen henkilö, joka on tehnyt tai kehittänyt idean, jolla on merkittävä vaikutus omalle organisaatiolle tai koko toimialalle.

Vuoden 2017 finalistit:

Hygienia sisätiloissa, kolmen RT-ohjeen sarja
Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Rakennustieto Oy

RT-korttisarja antaa tietoa hygieenisten sisätilojen yleisistä perusteista, tilasuunnittelusta sekä siivouksesta ja huollosta.Tarkoituksena on lisätä rakennusalan, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien tietoisuutta hygieenisen sisätilan merkityksestä ja tätä tukevista ratkaisuista tilojen suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheessa. RT-ohjesarja auttaa myös torjumaan infektioita sisätiloissa sekä niiden suunnittelussa ja siivouksessa.

Kotisiivouspaketit
Puhdas Ilo Oy

Kotisiivouspaketit on luotu helpottamaan asiakkaan päätöksentekoa. Siivouspaketit ROHKEA, REIPAS ja RENTO on tuotteistettu, joten asiakas saa tarkan tiedon siitä, mitä palveluun kuuluu ja mistä hän maksaa ilman, että hänen tarvitsee miettiä ajankäyttöä tai työntekijän rivakkuutta tai mahdollista loivaliikkeisyyttä. Paketit ovat helpottaneet myös palvelun myyntiä.

Oma valvonta eLaitoshuolto sovelluksella
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

eLaitoshuolto-sovelluksella voidaan seurata toiminnan laatua ja tehdä toiminnan mahdolliset ongelmakohdat näkyviksi. Sovellukseen voidaan liittää myös kuvia ja kirjata kommentteja. Tietoa voidaan jakaa Internetin kautta erilaisiin päätelaitteisiin. Kertyvä tietoa luo positiivista muutospainetta sekä antaa impulsseja toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen.

 

Vuoden teko 2016 -tunnustuksen sai Sosiaali- ja terveysministeriön Ympäristöterveysryhmä

Vuoden teko 2016 -tunnustuksen voittaja julkistettiin Finnclean-messuilla 11.5.2017. Voittajaksi SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Harri Piiparinen valitsi Sosiaali- ja terveysministeriön Ympäristöterveysryhmän. Ympäristöterveysryhmässä valmisteltiin lakimuutos, jonka mukaisesti terveydensuojelulakiin tehtiin lisäys allasvesihygieenisestä osaamisesta. Laki edellyttää nyt uima-allas- ja märkätilojen siivoojilta riittävää osaamista näiden tilojen siivoukseen. Palkinnon vastaanotti Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Katso video: Jari Keinänen, Sosiaali- ja terveysministeriö: "Olemme ylpeitä Puhtausalan Vuoden teko -palkinnosta"

Muut ansioituneet finalistit olivat Senaatti-kiinteistöjen palkkiojärjestelmä sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Siivoustyöryhmä.

SSTL Puhtausala ryTilaa uutiskirje